Jn 1,1


Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. 1Móz 1,1 ; 1Jn 1,1
hozzáadás a könyvjelzőkhöz
2 Ő kezdetben Istennél volt.
3 Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. * Kol 1,16-17 ; Zsid 1,2
4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Zsolt 36,10 ; Jn 5,26 ; 11,25 ; 1Jn 5,11
5 A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. *
6 Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János.
7 Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.
8 Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról.
9 Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. *
10 A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt:
11 a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt.
12 Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, Róm 8,14-16 ; 1Jn 3,1
13 akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Jn 3,5-6 ; 1Pt 1,23
14 Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. 1Tim 3,16 ; Gal 4,4 ; Mt 17,2
15 János bizonyságot tett róla, és azt hirdette: Ő volt az, akiről megmondtam: Aki utánam jön, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én.
16 Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Kol 1,19-20
17 Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el.
18 Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.