Lázár Református Gyülekezeti Szeretetszolgálat – Tinnyén szolgálunk –

A keresztyén egyháznak, gyülekezetnek két alapvető missziói szolgálati ága van. Az egyik az evangélium hirdetése szavakkal, a másik az evangélium hirdetése cselekedettel. Jézus missziói parancsa így kezdődik: „Menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népet…”. Ez annyit jelent Jézushoz vinni, segíteni a rászorult embert. Nem csak a beteget, hiszen az evangélium üzenete éppen az, hogy mindnyájan rászorultak, Istenre szorultak vagyunk, hanem mindenkit, akihez elér a szavunk és a tettünk. A küldetés az egész gyülekezetet állítja szolgálatba. A misszió alapmotívuma: komolyan venni Jézust és komolyan venni a másik ember Jézusra utaltságát.

 A keresztyén egyház, gyülekezet tettekkel való igehirdetése: a diakónia, magyarul szeretetszolgálat. A szeretetszolgálat mindenkori feladata a rászorultak istápolása, segítése, a rászorultakért való közbenjárás nemre, fajra, származásra való tekintet nélkül. A szolgálat célja a rászorult ember élethelyzetének javítása. A keresztyén gyülekezet tiszta szavakkal és tettekkel elmondott evangélium hirdetésén áll vagy bukik hitelessége.

Emiatt és a rászorultak szükségét látva határozott úgy 2018 márciusában a Tinnyei Gyülekezet Presbitériuma, hogy létrehívja a Lázár Református Gyülekezeti Szeretetszolgálatot.

A szolgálat megalakulásának célja: a segítségre szorulók támogatása (fizikailag, lelkileg és szellemileg egyaránt).

A vállalt feladataink: Takarítás, bevásárlás, orvoshoz/templomba szállítás, látogatás, beszélgetés, személyes lelkigondozás, más fizikai vagy lelki segítség.

A Szolgálat vezetőjeként vállaltam, hogy koordinálom a szolgálat munkáját: a beérkezett igényekhez igazítom a gyülekezet diakóniai munkatársát. A hatékony és eredményes szolgálat érdekében havonta egyszer a szolgálatban résztvevőkkel találkozunk, hogy megbeszéljük az előttünk álló feladatokat. A segítségre szorulók a szolgálat vezetőjét, vagy a református lelkészt kereshetik fel megoldandó problémájukkal.

Jelenleg hét segítő taggal rendelkezünk, munkánk jelentős részét az egyedül élő idősek állapotának figyelemmel kísérése, illetve igényük szerint templomba szállításuk, otthonuk rendezése teszi ki.

Gyülekezetünkből öt tag jelezte, hogy igénye lenne segítségünkre. Őket Csoma Áron lelkész úrral felkerestük otthonukban és megbeszéltük milyen típusú segítségre van szükségük. Első visszajelzéseink nagyon pozitívak, ez erőt ad nekünk a további munkához!

A továbbiakban célunk: tevékenységünk bővítése, a rászorulók megtalálása/megszólítása, igényeik felmérése, részükre a szükséges segítség megszervezése.

Isten adjon erőt feladatunk folytatásához!

Papné Militár Judit