Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. (1Jn.4, 10-11)

Atyám, jó megélni ezen a reggelen is, hogy a Te szereteted oltalmaz egész életemben. Ez a szeretetet az, ami bizalmat és biztonságot ad mindennap.  Ebből a szeretetből fakadt a hívásod, ami mindig visszhangzik a fülemben és a szívemben: „Jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok és én megnyugvást adok.” Megvallom, hogy nekem nagy szükségem van erre a nyugalomra, amit ezzel adtál. Tudom, hogy Te vagy az, aki a legmélyebben megértesz ezért kérhetem bizalommal mindig tőled a bocsánatot a bűneimre és erőt az újrakezdésre. Megvallom a te szereteted a forrása annak a szeretetnek, amivel én próbálom szeretni azokat, akiket rám bíztál.  Kérlek teljesítsed ki közöttünk ezt a szeretetet. Arra is kérlek ennek a hétnek az elején, hogy a Te kegyelmed formálja ezen a héten az életemet, a szavakat, a találkozásokat. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket. Légy gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, áldd meg növekedését Benned. Köszönöm, hogy velem járod életem útját ezen a héten is. Ámen