Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

„És láttam, hogy a trón, a négy élőlény és a vének között ott áll a Bárány. Olyan volt, mint akit megöltek; hét szarva volt és hét szeme: az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. A Bárány odament, és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből…”(Jel 5, 6-7)

Ezen a reggelen is megállok egy pillanatra és arra figyelek, hogyan szeret az Isten. Átjár a hála, hogy kegyelmet és szeretetet kaptam és így békességre jutottam. Atyám, hálás vagyok, hogy ezt a hetet már tegnap elkezdhettem, az Úr napján, vasárnap az istentiszteleten, a Te szavaddal. A te szavad Ige, gyógyító szó. Köszönöm, hogy a te szavad most erősít, vigasztal, reményt ad és formál. Köszönöm, hogy a küzdelmek, értelmetlenségek világában Te azt üzened, hogy az életemet a Te kezedben Tudhatom. Hálás vagyok mert ez azt jelenti, hogy az egész életem, múltam, jelenem és jövőm is Jézus átszögezett kezében elfér és megfér. Kérlek, hogy ezen a héten ebből erőt merítve lehessek jelen találkozásaimban. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket minden nap ebben az évben is. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben.  Áldd meg az óvodánkat, az oda járó gyermekeket a családjaikat és az ott dolgozó pedagógusokat, dadusokat. Kérlek így adj békességet, szabadulást és örömöt a világnak és az emberekben. Ámen