Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

,,Az Isten országa olyan, mint amikor az ember magot szór a földbe. Azután már akár alszik, akár ébren jár éjjel és nappal, a mag kikel és növekszik, maga sem tudja, hogyan.”

Atyám, köszönöm, hogy több az élet, mint étel, ital, ruházkodás, fáradozás, mert az igazi növekedés, kiteljesedés belőled terem az életünkben. Hallgatom Jézus mai szavát és engedem, hogy bennem kezdjen el növekedni a mag, ami nem más, mint a Te szavad, amelyik új életet, erőt, egészséget, közösséget épít fel. A Te szavad teremtő szó, csak helyet és teret kell engedni, hagyni az életünkben, hogy növekedjen és kikeljen és mindent megváltoztasson. Köszönöm, a szabadság ajándékát, ami a Te újjáteremtő szavadban van. Segíts, hogy ne ügybuzgó tevékenységemből várjam a Te országodnak, azaz jelenlétednek terjedését, hanem egyre jobban engedjem, hogy az evangéliumi élet a maga belső törvényei szerint átalakítsa gondolkodásomat, akaratomat, érzelmeimet és emberi kapcsolataimat. Add, hogy ez az élet kiáradjon környezetemre is, és mind többeket vonjon be abba a szeretetáramlásba, melynek központja Te vagy az Atyával és a Szentlélekkel együtt. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket minden nap ebben az évben is. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben.  Áldd meg az óvodánkat, az oda járó gyermekeket a családjaikat és az ott dolgozó pedagógusokat, dadusokat. Kérlek így adj békességet, szabadulást és örömöt a világnak és az emberekben. Ámen