Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

Jézus azt mondta nekik: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” (Jn. 6, 35) „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.” (Mt. 6,11)

Istenem, jó elcsendesedni a társaságodban. Köszönöm békességed adó jelenléted és csended. Most átélhetem a szereteted, ami megtart. Hálás vagyok, hogy Jézusért, aki a barátjának tart, ha Őt hallgatom, tudom mennyire szeretsz. Jézusom, köszönöm, hogy ma is keresel engem és bebocsátást kérsz az életembe, az időmbe, a figyelmembe, tennivalóimba. Köszönöm, hogy éhessé tettél a veled való kapcsolatra és köszönöm, hogy Te akarod betölteni éhségemet. Kérlek tápláld lelkemet, életemet, egzisztenciámat. Ezen a héten is Te adj biztonságot. Kérlek áldd meg az előttem álló hét napjait, a találkozásokat, a feladatokat, amiket meg kell oldanom, el kell végeznem. Kérlek, légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket minden nap. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben. Áldd meg a gyülekezeti alkalmainkat, az óvodai szolgálatot, a pedagógusokat, dadusokat, gyermekeket és családjaikat. Kérlek így adj békességet a világban és az emberekben. Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek; férfiak és nők egyaránt. (Ap.Csel. 8,12)

Atyánk ezen a mai reggelen is hálás vagyok a jelenléted ajándékáért. Próbálom felfogni a csodát, hogy nem hagytál magamra feladataimmal, tennivalóimmal, gondjaimmal. Jézusom, hálás vagyok, mert amikor kimondom a neved átélhetem a szabadításod örömét, kegyelmed és irgalmad, hogy elfogadtál és befogadtál. Köszönöm azt is, hogy ennek a letörölhetetlen jele is van, a keresztségem, amit lehet, hogy emberi szem nem lát, de Te látod mindig. Köszönöm a Szentlélek érintését, hogy képes legyek megnyitni a szívem a szereteted, jelenléted és kegyelmed előtt és veled átélhetem a nehézségek között is a lehetőséget. Kérlek áldd meg az előttem álló hét napjait, a találkozásokat, a feladatokat, amiket meg kell oldanom, el kell végeznem. Áldd meg az induló gyülekezeti alkalmainkat, az óvodai szolgálatot, a pedagógusokat, dadusokat, gyermekeket és családjaikat. Kérlek légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket minden nap. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben.

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még egyikükre sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. (Apostolok Cselekedetei 8, 14-17)

Elcsendesedem és tudatosítom magamban, hogy Jézus, a jó pásztor jelen van, velem van, elidőzhetek a jelenlétében. Jézusom, add meg nekem is, hogy legyen fülem és szívem befogadni, az Igét, Téged és átéljem újra a szabadításod, békességed és kegyelmed. Köszönöm, hogy vannak, akik imádkoznak értem és kérnek Téged, hogy részesüljek a Szentlélek ajándékában. Kérem én is kegyelmi ajándékodat erre a hétre és így Te munkálkodj rajtam keresztül is. Kérlek segíts, hogy életem, szavaim és cselekedeteim áldássá legyenek azok számára, akikkel a héten találkozom. Kérlek segíts meglátni, amire ezen a héten hívsz és segíts, hogy azt meg is tudjam cselekedni. Kérlek légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket minden nap. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben. Áld meg az embereket, akikkel a hét napjain találkozom és áld meg a találkozásokat. Kérlek így adj békességet a világban és az emberekben. Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: Nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter így szólt hozzá: Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj! És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt, és járt. (Apostolok Cselekedetei 3, 4-8)

Atyám, ma tudatosítanom kell magamban, hogy gazdag vagyok, hiszen ugyanazt a kincset kaptam, mint János és Péter és az első keresztények. Köszönöm, hogy ezt a kincset a számomra is nevén nevezi Péter: Ez a kincs názáreti Jézus, a szabadító. Ő róla beszélnek az angyalok karácsonykor: ”szabadító született ma nektek.” És róla beszél a személyes pünkösdi szentlelkes csoda is, hiszen akkor a szabadító bennem született meg. Köszönöm, hogy magam is megtapasztalhatom, hogy Jézus nevében, jelenlétében az életemet meggyógyító és felszabadító erő van, kegyelem van és újjászületés. Kérlek, segíts hogy gazdálkodni tudjak ezzel a nagy vagyonnal, amit kaptam Tőled. Kérlek segíts Szentlelkeddel, hogy ezen a héten is gazdagnak érezzem és tudjam magam. Kérlek abban is segíts, hogy ezt a gazdagságot meg tudjam osztani másokkal. Kérlek formáld Te a kegyelmeddel az életemet ezen a héten. Áldd meg az előttünk álló hetet, az iskolakezdést, a családomat, a gyülekezetemet. Áraszd ki jelenléted mindannyiunkra.
Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét…(27. Zsoltár 4)

Atyám olyan jó, hogy a világ és az emberi élet is tele van a Te szépségeddel, amit fel lehet fedezni ma is. A szépségben ott van a Te jelenléted, szereteted, a teljesség öröme és biztonsága. Ajándékozz meg azzal, hogy ezen a héten is a hét napjain legyen időm és figyelmem benned gyönyörködni, mert akkor a pergő pillanatokban megtörténik a csoda és átélhetem az örökkévalóságot, abban pedig a biztonságot és azt, hogy mennyivel több az élet a Te jelenlétedben. Kérlek adj Szentlelket, hogy engedjem magam általad átölelni és így megélni a veled való életközösséget. Bocsátsd meg ha nem vettem elég komolyan a szereteted és jelenléted. Kérlek légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket minden nap. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben. Áld meg az embereket, akikkel a hét napjain találkozom és áld meg a találkozásokat. Kérlek így adj békességet a világban és az emberekben. Ámen