Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. (Jelenések, 3,20)

Köszönöm, Jézus, ezeket a perceket, amikor odafigyelek arra, hogy velem vagy. Segíts, hogy egyre inkább legyek tudatában jelenlétednek mindennapi életemben és az emberekben, akikkel találkozom. Urunk, Jézus Krisztus, add kegyelmedet, hogy ezen a héten tudatosan nyissam meg szívemet Előtted, és befogadjalak életembe, mindennapjaimba, emberi kapcsolataimba. Segíts, hogy a Te gondolataid birtokába jussak, s azokkal egészen átitatódva élhessem át a Tőled kapott békességet, szeretetet és kegyelmet. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket minden nap ebben az évben is. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén. Kérlek így adj békességet, szabadulást és örömöt a világnak és az emberekben. Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva.” (Mt. 7, 24-25)

Jézusom! Hálás vagyok, hogy ezt a hetet veled kezdhetem és a szavadra figyelhetek. Tudom, hogy Te mindig vársz rám. Bár soha ne lennék túl elfoglalt ahhoz, hogy időt szánjak Rád! Kegyelmedet kérem, hogy hagyjam magam szerető kezed által formálódni ezen a héten, hogy életem rendíthetetlen alapokon álljon.  Kérlek add, hogy bölcs építőmester lehessek, aki olyan életépületet épít, ahol más is biztonságra talál. Hálás vagyok, hogy a mai igével is arra emlékeztetsz engem, hogy Te jelen vagy és erőforrás, biztonság és alap akarsz lenni az életemben és a mindennapjaimban. Kérlek így áldd meg ezt a hetet, kezeim munkáját, találkozásaimat, szavaimat. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket minden nap ebben az évben is. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén. Kérlek így adj békességet, szabadulást és örömöt a világnak és az emberekben. Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

,,Az Isten országa olyan, mint amikor az ember magot szór a földbe. Azután már akár alszik, akár ébren jár éjjel és nappal, a mag kikel és növekszik, maga sem tudja, hogyan.”

Atyám, köszönöm, hogy több az élet, mint étel, ital, ruházkodás, fáradozás, mert az igazi növekedés, kiteljesedés belőled terem az életünkben. Hallgatom Jézus mai szavát és engedem, hogy bennem kezdjen el növekedni a mag, ami nem más, mint a Te szavad, amelyik új életet, erőt, egészséget, közösséget épít fel. A Te szavad teremtő szó, csak helyet és teret kell engedni, hagyni az életünkben, hogy növekedjen és kikeljen és mindent megváltoztasson. Köszönöm, a szabadság ajándékát, ami a Te újjáteremtő szavadban van. Segíts, hogy ne ügybuzgó tevékenységemből várjam a Te országodnak, azaz jelenlétednek terjedését, hanem egyre jobban engedjem, hogy az evangéliumi élet a maga belső törvényei szerint átalakítsa gondolkodásomat, akaratomat, érzelmeimet és emberi kapcsolataimat. Add, hogy ez az élet kiáradjon környezetemre is, és mind többeket vonjon be abba a szeretetáramlásba, melynek központja Te vagy az Atyával és a Szentlélekkel együtt. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket minden nap ebben az évben is. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben.  Áldd meg az óvodánkat, az oda járó gyermekeket a családjaikat és az ott dolgozó pedagógusokat, dadusokat. Kérlek így adj békességet, szabadulást és örömöt a világnak és az emberekben. Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak! És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. (Jel. 21, 5-7)

Mennyei Atyánk, köszönjük Neked teremtő terved csodáját, a világ megannyi szépségét és gazdagságát. És mindenekfölött köszönjük Neked szent Fiadat, Jézust, akiért és akiben teremtettél, s akiben újjá alkotsz mindent. Hiszen az egész világegyetem nem egyéb, mint egyetlen pazar, grandiózus és mégis a legapróbb részletekig gondosan kimunkált díszlet, hogy színpadra léphessen az ártatlan és tiszta Ember, aki elhozza nekünk a Te országodat. Az ő gyógyító csodái pedig, melyekről a mai Evangéliumban olvasunk, már a teremtés be-teljesítésének, az új égnek és új földnek kézzelfogható jelei. Köszönjük, Atyánk, hogy ránk is gondoltál, nekünk is helyet és szerepet szántál a teremtés isteni művében. Add, kérünk, kegyelmedet, hogy mi, akikben a hit és a keresztség által már kezdetét vette az új teremtés, betöltsük Tőled kapott gyönyörű hivatásunkat, s Krisztusba iktatott új Ádámként az isteni jóság képviselői és kinyilvánítói legyünk a reánk bízott közösségekben és Tinnyén.

Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. (Jel. 12,10)

Atyám, jó ezt a hetet veled kezdeni, az Úr napján, vasárnap, istentiszteleten, ahol mindig megnyílik a menny és megszólal a Te felszabadító szavad, hogy így indulhassak. Hálás vagyok mert miközben sokszor vádolom önmagamat, Te előtted már nincs, aki vádoljon, ezt jelenti az üdvösség, a szabadság. Atyám, a Te dicsőséges jelenléted minden percet élettel tölt meg. Ahogy egyre inkább átadom magam a bensőséges együttlétnek Azzal, aki teremtett engem, rájövök, hogy egyszerűen nem jut időm az aggódásra. Atyám, segíts, hogy át tudjam gondolni, milyen terheket hordozok, s add kegyelmedet, hogy le tudjam tenni őket kereszted tövébe. Szabadon szeretnék eléd lépni ebben az imaidőben. Kérlek árasszd rám most kegyelmedet, jelenlétedet Szentlelkeddel, hogy engedni tudjam, hogy a Te kegyelmed formálja életemet, szavaimat, cselekedeteimet, még a szívem dobbanásait is ezen a héten. Áldd meg ezen a héten tennivalóimat eredménnyel, találkozásaimat a Te szereteteddel és békességeddel. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket. Légy gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, áldd meg növekedését Benned. Áldd meg az óvodának a gyermekekkel és családjaikkal, a pedagógusokat a dadusokkal minden munkatárssal. Kérlek adj Békét a világban. Köszönöm, hogy velem járod életem útját ezen a héten is. Ámen