Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. (Efezus 1, 9-10)

Atyám, hálás vagyok mert vasárnap reggel a templomunkban gyülekezeti közösségben Veled kezdhettem el ezt a hetet. Kérlek most, hogy ma reggel is eljöttem hozzád, töltsd be szívemet és egész lényemet jelenléted csodájával. Köszönöm a Fiúság lelkét, kegyelmed és megváltásod örömét. Jézusom, Te azért jöttél, hogy életünk legyen, éspedig bőségben. Küldd el nekem is Szentlelkedet, a Szeretet Lelkét, hogy benne egész valómat összefoglalva tudjam átadni életemet általad az Atyának, mindenek­előtt azokon keresztül, akik rám vannak bízva. Kérlek, hogy ezen a héten is legyen meg életemben Te mennyet és földet egybeszerkesztő akaratod és így gyógyítsd élemben azt, ami összetört. Áldd meg ezen a héten is kezeim munkáját, beszédemet és minden találkozásomat. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket. Légy gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben.  Áldd meg az óvodánkat, az oda járó gyermekeket a családjaikat és az ott dolgozó pedagógusokat, dadusokat. Emlékeztess mindennap arra, hogy Te velünk vagy egyen egyenként mindig. Kérlek szüntesd meg a háborúkat és így adj békességet, szabadulást és örömöt a világnak és az embereknek. Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

És ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.
(Efezus 4, 30-32)

Atyám, add, hogy Lelked vezessen, mialatt mindenben jelenlétedet keresem, mert csak nálad találok megnyugvást és felüdülést ebben a zaklatott világban. Hálás vagyok a pecsétért, a Szentlélekért, aki által mindig felismerhető maradok előtted, egészen a megváltás kiteljesedéséig, a tökéletes szabadságig. Add, hogy Lélek átjárja úgy az életemet ezen a héten is, hogy a Te örömöd, békességed, mosolyod, jóságod és irgalmad tükröződjön vissza minden szavamon, cselekedetemen. Áldd meg ezen a héten is kezeim munkáját, beszédemet és minden találkozásomat. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket. Légy gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben.  Áldd meg az óvodánkat, az oda járó gyermekeket a családjaikat és az ott dolgozó pedagógusokat, dadusokat. Emlékeztess mindennap arra, hogy Te velünk vagy egyen egyenként mindig. Kérlek szüntesd meg a háborúkat és így adj békességet, szabadulást és örömöt a világnak és az embereknek. Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. (Efezusi levél 1, 7-8)

Feltámadott Jézusom! Te új életet ajándékoztál nekem, kegyelmed, bocsánatod gazdagságát és ezzel nagy, nagy szabadságot adtál, megáldottál mennyei világod minden lelki áldásával. Ebben a gazdagságban mutattad meg szereteted. Köszönöm, hogy ma is velem vagy, és beburkolsz szeretetedbe és békességedbe. Te tudod igazán milyen nagy szükségem van teremtő, újjáteremtő jelenlétedre. Kérlek, ezen a héten is a Te szereteted és kegyelmed formálja az életemet, a gondolataimat, a beszédemet, a cselekedetemet. Hálás vagyok a Húsvét ünnepéért, mert felfedezhettem az életemben a feltámadásod erejét, nyomát és jeleit. Add, hogy ezek a jelek minél kézzelfoghatóbban legyenek jelen a héten.  Áldd meg ezen a héten is kezeim munkáját, beszédemet és minden találkozásomat, hogy átitatott legyen azzal, amit Tőled kaptam. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket. Légy gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben.  Áldd meg az óvodánkat, az oda járó gyermekeket a családjaikat és az ott dolgozó pedagógusokat, dadusokat. Emlékeztess mindennap arra, hogy Te velünk vagy egyen egyenként mindig. Kérlek így adj békességet, szabadulást és örömöt a világnak és az emberekben. Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. (Jn. 20, 8)

Megállok egy pillanatra, és arra a szeretetre és kegyelemre gondolok, melyet Isten áraszt rám.
Ő Saját képére és hasonlatosságára teremtett, templomává épített, meghalt értem mert szeret, és feltámadt, hogy átélhessem az élet teljességét.  Megdicsőült Jézus, add kegyelmedet, hogy a Veled való húsvéti találkozás új irányt, célt, lendületet adjon életemnek. Segíts kilépnem az álmos közömbösségből, az alacsony érdekek megvesztegethető kiszolgálóinak sorából, és tedd készségessé szívemet, hogy az élet jó hírét, a feltámadás örömét és békéjét továbbadjam mindazoknak, akikhez küldesz engem ezen a héten. Add, hogy a te jelenléted világítsa be általam is életem tereit és találkozásaimat is. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket minden nap ebben az évben is. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben.  Áldd meg az óvodánkat, az oda járó gyermekeket a családjaikat és az ott dolgozó pedagógusokat, dadusokat. Kérlek így adj békességet, szabadulást és örömöt a világnak és az emberekben. Ámen

Heti biztatás Nagyhétre

„Csendesedjetek el és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten” (46. Zsoltár 11)

Atyám lelked vezessen, mialatt egyre jobban keresem szerető Jelenlétedet ma és az egész Nagyhéten. Mert csak nálad találok megnyugvást és felüdülést ebben a zaklatott világban. Hálás vagyok Jézus önfeláldozó szeretetéért, amibe ma is kapaszkodom. Hálás vagyok a Jézus feltámadásért, ami az életem másik isteni realitását ajándékozza nekem. Kérlek segíts megállni a héten, hogy átéljem egészen, hogy Te vagy az Istenem.

Ámen

Szeretettel várunk benneteket nagyheti elcsendesedésre!

Álljunk meg egy-egy pillanatra és készüljünk Húsvétra közösen, kicsit a lényegre is figyelve.

Nagyheti alkalmaink:

  • Kedd esti elcsendesedés: Igeolvasás, imádság (vezetett ima) 18. 00 templomban
  • Nagycsütörtök esti áhítat és úrvacsorai közösség (emlékezés az úrvacsora szereztetésére) csütörtök 18.00 Templomban
  • Nagypénteki istentisztelet reggel 9.00 templomban
  • Húsvét vasárnap: Húsvét hajnali feltámadási szertartás 5.40-től a templomban – együtt várjuk a világosságot.
  • Húsvét vasárnap hajnali agapé. 6.30-tól a parókián
  • Húsvét vasárnapi istentisztelet, úrvacsorai közösséggel: 9.00 templomban
  • Húsvéthétfői istentisztelet, úrvacsorai közösséggel: 9.00 templomban

Gyertek el, készülődjünk, ünnepeljünk együtt és így figyeljünk a lényeges dolgokra!