Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből!

Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: „Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!” (Lk. 23,46)

Atyám! A régiek elmúltak és újjá lett minden. Már nem a törvény uralkodik rajtunk, amelyik elmondja mi a bűn és mi az, aminek nem tudok megfelelni, hanem a kegyelem és a szabadság. A törvény szavának helyébe egy másik szó került: Atyám! És egy mondat: „Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!” És ez a mondat már az enyém. Az én imádságom is:

Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet,
az életemet,
házastársamat
családomat
gyermekeimet
szüleimet
gyülekezetemet
hazámat
a világot.

Már tudom, hogy ez minden. Ez a legtöbb. Ez a szabadság! Ez a kegyelem.

Ámen

Heti Biztatás


Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből!

„Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében.” (Kolossze 1, 9-10)

Csak néhány szó: Egy közösség megszületett. Minden lelki születés végtelen boldogság, mert részesedés egy magasabb szintű létben, életben. Ugyanakkor az új élet még további növekedésre vár. A táguló, gazdagodó, növekedő élet boldog élet lehet. Viszont ez a növekedés mégsem magától értődő, ezért ahhoz kell könyörögni, aki a növekedést adja (1Kor 3:7). A növekedés első lépése Isten akaratának megismerése. Erről szól az Ige és az imánk is. A böjti idő lehetősége a megújulás és lelki növekedés lehetősége.
Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

Hálás vagyok Jézusom, mert Te most itt vagy és velem vagy. Elcsendesedni jöttem hozzád ennek a hétnek az elején. Elcsendesedem és megpróbálom felfogni, megérteni, hogy Te itt vagy, bennem vagy, szeretsz. Tagjaimban hordozom a szereteted, az irgalmadat és a bocsánatod felszabadító örömét. Most átélem a fölismerés erejét és örömét: ,,élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.”  Hálás vagyok, mert a jelenlétedben átélhetem, átérezhetem a Tőled kapható szabadság erejét. Köszönöm, hogy annyira fontos vagyok a számodra magam és mindazok akik nekem fontosak, hogy azt akarod, hogy növekedjünk benned, a Te megismerésedben, akaratod ismeretében, hogy életünk Tehozzád méltó és gyümölcsöző élet lehessen. Kérlek add Szentlelkedet ezen a héten, hogy jobban kitárjam elötted szívemet, hogy elengedjek mindent, ami lefoglalja, hogy eltudjam fogadni nekem szánt ajándékodat: Téged magadat. Kérlek légy a családommal, annak minden tagjával, küld el nekik is a Szentlelkedet, erősítsed, bátorítsad őket minden nap. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben. Áld meg az embereket, akikkel ma és a hét napjain találkozom és áld meg a találkozásokat. Kérlek így adj békességet a világban és az emberekben. A hét végén pedig segíts felfedezni, hogy a héten mennyi áldást kaptam Tőled! Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot!

„Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” Mt. 4,4, 5Móz 8,3     “A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.”  (Máté 6,11)

Hálát adok Jézusom, hogy miközben annyi minden ér és hat rám ebben a világban: emberek, események, találkozások, szavak, képek, érzések, Te is jelen vagy szereteteddel az életemben és azt szeretnéd, arra vágysz, hogy Te is hatni tudj rám. Hálás vagyok, mert a szavaddal keresel, és azokban a szavakban, amit te mondasz nekem, szeretet, elfogadás, szabadítás és útmutatás van. Hálás vagyok mert melletted átélhetem, hogy több az élet a test táplálékánál és ruházatánál. Hálás vagyok, mert Te új életet kínálsz minden szavaddal. Add, hogy élni tudjak mindazokkal az igékkel, amit tőled kapok ezen a héten. Kérlek segíts, hogy ezen a héten átéljem mivé tudsz alakítani engem, ha hagyom, hogy a Te kegyelmed és szereteted formálja az életem. Kérlek légy a családommal, annak minden tagjával, küld el nekik is a Szentlelkedet, erősítsed, bátorítsad őket minden nap. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben. Áld meg az embereket, akikkel ma és a hét napjain találkozom és áld meg a találkozásokat. Kérlek így adj békességet a világban és az emberekben. A hét végén pedig segíts felfedezni, hogy a héten mennyi áldást kaptam Tőled! Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből!
Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.
Jakab apostol tanács a böjti idő lehetősége, lelki és szellemi mozgása. Használjuk ki!

„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.”(Jakab 4,8)

Atyám! Ma reggel is eljöttem hozzád, mert szeretnék erőt meríteni az egész hétre, mert a Te jelenlétedben megélhetem az élet teljességét, a békességet. Azt a többet, hogy több az élet, mint, amit eddig éltem, több a test ruházatánál, a tápláléknál, a tehetségnél, a tudománynál (Mt. 6,25): mélyebb, gazdagabb. Nálad átélhetem, hogy több az élet önmagamnál és az életem minősége változik meg a Társaságodban.
Bocsátsd meg, hogy magam távolodom tőled, önmagam építette falakkal és kerítésekkel rekesztelek ki a mindennapi életemből.
Atyám! Tudom, hogy Te közelebb vagy hozzám, mint azt bárminor gondoltam, sejtettem, hittem, hiszen Jézus egész földi szolgálata és a Szentlélek kiáradása is erről szólt. Segíts lebontani, vagy legalább megbontani a kerítéseket, falakat, amelyeket felhúztam, felépítettem kettőnk közé. Add meg Istenem, hogy a böjti idő végén, amikor a halál legyőzését ünnepeljük átélhessem, hogy „Nekem is olyan kimondhatatlanul jó a Te közelséged (73. Zsolt. 28). Amikor átélem a jelenlétedet, akkor megélem, ahogy oldod bilincseimet, félelmeimet, csüggedésemet. Segíts ezen a héten is a Te veled végig járni a napokat, perceket, tennivalókat. Köszönöm az ígéreted, hogy ha én közeledem, akkor átélhetem a Te közelségedet.
Kérlek légy a családommal, annak minden tagjával, küld el nekik is a Szentlelkedet, erősítsed, bátorítsad őket minden nap. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben. Áld meg az embereket, akikkel ma és a hét napjain találkozom és áld meg a találkozásokat. Kérlek így adj békességet a világban és az emberekben. A hét végén pedig segíts felfedezni, hogy a héten mennyi áldást kaptam Tőled! Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből!
Jézus tanítja, hogy amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, (pontosabban kamrácskádba) és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz. Így átélheted a közvetlenséget, hogy az Atyád ott jelen van, a bensőségességet, hogy átjár a jelenléte. Amikor belépsz ebbe a belső, csendes lelki zugba, kamrácskába, akkor Jézus által egyszerre belépsz a földi szemmel nem látható, mégis átélhető transzcendens világba, az Atyának a világába.
Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

„Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki!” (25. Zsoltár 15-17)
Atyám jó bejönnöm hozzád, hogy elcsendesedve megálljak a Te jelenlétedben. Itt békességet és szeretetet élek át. Tudom Te szeretetből teremtettél, szeretetre teremtettél és még a hajam szálait is számon tartod. Most időt akarok szentelni Neked, hogy még teljesebben átéljem jelenléted, erőd, kegyelmed életben tartó erejét.
Szemem rád tekint Atyám. Felfele nézek. A Szentlélek mindent átjáró jelenlétét kérem, hogy engedni tudjam, hogy ki emelj csüggedésem és gyengeségem, töredezettségem mélységéből, mindenféle terhem alól. Most minden, ami terhel: gondom és aggodalmam, amelyek nyomasztanak átadom Neked Atyám. Hálás vagyok, mert átélhetem, hogy kiszabadítasz életem csapdáiból csapdahelyzetiből, magányosságából.
Kérlek légy a családommal, annak minden tagjával, küld el nekik is a Szentlelkedet, erősítsed, bátorítsad őket minden nap. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben. Áld meg az embereket, akikkel ma és a hét napjain találkozom és áld meg a találkozásokat. Kérlek így adj békességet a világban és az emberekben. A hét végén pedig segíts felfedezni, hogy a héten mennyi áldást kaptam Tőled! Ámen