Bemutatkozunk

Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: „Vajon ti is el akartok menni?” Simon Péter így felelt: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje. (Jn. 6, 67-69)
„Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” (Róma, 5, 6-8)

Gyülekezetünk hitvallása, küldetésnyilatkozata:

Kik vagyunk?

Emberek és gyülekezeti szeretetközösség, akik:

Hiszünk a Teremtő Istenben a Mennyei Atyában, akit legteljesebben Jézusban, az ő szolgálatában, tanításában, áldozathozatalában, feltámadásában és megdicsőülésében ismertünk meg.

Hisszük Jézus Istenségét és az, hogy benne és általa van a mi személyes megszabadításunk és gyógyulásunk is.

Hisszük, hogy a Teljes Szentírás Istentől ihletett és Isten kijelentését, szavát, akaratát, értékrendjét találjuk meg benne.

Hisszük, hogy a Szentlélek által tapasztaljuk meg ma is Isten jelenlétét, élhetjük át feltétel nélküli szeretetét.

Hisszük a Szentlélek Istenségét.

Valljuk, hogy Istennek kegyelemre, megbocsátásra szoruló gyermekei vagyunk, akiknek egykor Isten idegen volt, de most már Jézus miatt, és mert a Fiúság lelkét kaptuk, Atyának hívhatjuk.

Valljuk, hogy nekünk is nap mint nap újjá kell születnünk.

Célunk, hogy ne csak befogadói és élvezői legyünk Isten mindenféle jótéteményének és ajándékának, hanem elkötelezett, aktív szolgálók lehessünk, hordozva Isten Jézusban megmutatott elfogadó szeretetét szóban, cselekedetben, viselkedésben: gyülekezetünkben és azon a helyen, Tinnyén, ahol gyülekezetünk van, családunkban, munkahelyünkön, minden emberi kapcsolatunkban.

Ennek érdekében is rendszeresen jelen vagyunk gyülekezetünk közösségében, imádságban, igehallgatásban, úrvacsorai közösségben, mindenféle szolgálatban a másik ember javára, vasárnap és hétköznap.

Olyan szeretetközösség akarunk lenni, ahová Isten valóságos jelenléte, az Ő szava és a befogadó, másokra odafigyelő közösségünk miatt bátran bejönnek azok az emberek, akik többé tennék életüket. Találkozási pont vagyunk Jézussal és a másik emberrel.

Mindig szeretettel várjuk a hozzánk érkezőket.