Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak! És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. (Jel. 21, 5-7)

Mennyei Atyánk, köszönjük Neked teremtő terved csodáját, a világ megannyi szépségét és gazdagságát. És mindenekfölött köszönjük Neked szent Fiadat, Jézust, akiért és akiben teremtettél, s akiben újjá alkotsz mindent. Hiszen az egész világegyetem nem egyéb, mint egyetlen pazar, grandiózus és mégis a legapróbb részletekig gondosan kimunkált díszlet, hogy színpadra léphessen az ártatlan és tiszta Ember, aki elhozza nekünk a Te országodat. Az ő gyógyító csodái pedig, melyekről a mai Evangéliumban olvasunk, már a teremtés be-teljesítésének, az új égnek és új földnek kézzelfogható jelei. Köszönjük, Atyánk, hogy ránk is gondoltál, nekünk is helyet és szerepet szántál a teremtés isteni művében. Add, kérünk, kegyelmedet, hogy mi, akikben a hit és a keresztség által már kezdetét vette az új teremtés, betöltsük Tőled kapott gyönyörű hivatásunkat, s Krisztusba iktatott új Ádámként az isteni jóság képviselői és kinyilvánítói legyünk a reánk bízott közösségekben és Tinnyén.

Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. (Jel. 12,10)

Atyám, jó ezt a hetet veled kezdeni, az Úr napján, vasárnap, istentiszteleten, ahol mindig megnyílik a menny és megszólal a Te felszabadító szavad, hogy így indulhassak. Hálás vagyok mert miközben sokszor vádolom önmagamat, Te előtted már nincs, aki vádoljon, ezt jelenti az üdvösség, a szabadság. Atyám, a Te dicsőséges jelenléted minden percet élettel tölt meg. Ahogy egyre inkább átadom magam a bensőséges együttlétnek Azzal, aki teremtett engem, rájövök, hogy egyszerűen nem jut időm az aggódásra. Atyám, segíts, hogy át tudjam gondolni, milyen terheket hordozok, s add kegyelmedet, hogy le tudjam tenni őket kereszted tövébe. Szabadon szeretnék eléd lépni ebben az imaidőben. Kérlek árasszd rám most kegyelmedet, jelenlétedet Szentlelkeddel, hogy engedni tudjam, hogy a Te kegyelmed formálja életemet, szavaimat, cselekedeteimet, még a szívem dobbanásait is ezen a héten. Áldd meg ezen a héten tennivalóimat eredménnyel, találkozásaimat a Te szereteteddel és békességeddel. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket. Légy gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, áldd meg növekedését Benned. Áldd meg az óvodának a gyermekekkel és családjaikkal, a pedagógusokat a dadusokkal minden munkatárssal. Kérlek adj Békét a világban. Köszönöm, hogy velem járod életem útját ezen a héten is. Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

„És láttam, hogy a trón, a négy élőlény és a vének között ott áll a Bárány. Olyan volt, mint akit megöltek; hét szarva volt és hét szeme: az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. A Bárány odament, és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből…”(Jel 5, 6-7)

Ezen a reggelen is megállok egy pillanatra és arra figyelek, hogyan szeret az Isten. Átjár a hála, hogy kegyelmet és szeretetet kaptam és így békességre jutottam. Atyám, hálás vagyok, hogy ezt a hetet már tegnap elkezdhettem, az Úr napján, vasárnap az istentiszteleten, a Te szavaddal. A te szavad Ige, gyógyító szó. Köszönöm, hogy a te szavad most erősít, vigasztal, reményt ad és formál. Köszönöm, hogy a küzdelmek, értelmetlenségek világában Te azt üzened, hogy az életemet a Te kezedben Tudhatom. Hálás vagyok mert ez azt jelenti, hogy az egész életem, múltam, jelenem és jövőm is Jézus átszögezett kezében elfér és megfér. Kérlek, hogy ezen a héten ebből erőt merítve lehessek jelen találkozásaimban. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket minden nap ebben az évben is. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben.  Áldd meg az óvodánkat, az oda járó gyermekeket a családjaikat és az ott dolgozó pedagógusokat, dadusokat. Kérlek így adj békességet, szabadulást és örömöt a világnak és az emberekben. Ámen