Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. (Efezus 1, 9-10)

Atyám, hálás vagyok mert vasárnap reggel a templomunkban gyülekezeti közösségben Veled kezdhettem el ezt a hetet. Kérlek most, hogy ma reggel is eljöttem hozzád, töltsd be szívemet és egész lényemet jelenléted csodájával. Köszönöm a Fiúság lelkét, kegyelmed és megváltásod örömét. Jézusom, Te azért jöttél, hogy életünk legyen, éspedig bőségben. Küldd el nekem is Szentlelkedet, a Szeretet Lelkét, hogy benne egész valómat összefoglalva tudjam átadni életemet általad az Atyának, mindenek­előtt azokon keresztül, akik rám vannak bízva. Kérlek, hogy ezen a héten is legyen meg életemben Te mennyet és földet egybeszerkesztő akaratod és így gyógyítsd élemben azt, ami összetört. Áldd meg ezen a héten is kezeim munkáját, beszédemet és minden találkozásomat. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket. Légy gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben.  Áldd meg az óvodánkat, az oda járó gyermekeket a családjaikat és az ott dolgozó pedagógusokat, dadusokat. Emlékeztess mindennap arra, hogy Te velünk vagy egyen egyenként mindig. Kérlek szüntesd meg a háborúkat és így adj békességet, szabadulást és örömöt a világnak és az embereknek. Ámen

Anyák napi Istentisztelet

Szeretettel várunk minden édesanyát, nagymamát és gyermeket 05.05-én az anyák napi istentiszteletünkre és az azt követő szeretetvendégségre.

A korábban április 21-re meghirdetett kakaós istentisztelet kakaózása a gyermekek számára is ezen a napon lesz megtartva.

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

És ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.
(Efezus 4, 30-32)

Atyám, add, hogy Lelked vezessen, mialatt mindenben jelenlétedet keresem, mert csak nálad találok megnyugvást és felüdülést ebben a zaklatott világban. Hálás vagyok a pecsétért, a Szentlélekért, aki által mindig felismerhető maradok előtted, egészen a megváltás kiteljesedéséig, a tökéletes szabadságig. Add, hogy Lélek átjárja úgy az életemet ezen a héten is, hogy a Te örömöd, békességed, mosolyod, jóságod és irgalmad tükröződjön vissza minden szavamon, cselekedetemen. Áldd meg ezen a héten is kezeim munkáját, beszédemet és minden találkozásomat. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket. Légy gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben.  Áldd meg az óvodánkat, az oda járó gyermekeket a családjaikat és az ott dolgozó pedagógusokat, dadusokat. Emlékeztess mindennap arra, hogy Te velünk vagy egyen egyenként mindig. Kérlek szüntesd meg a háborúkat és így adj békességet, szabadulást és örömöt a világnak és az embereknek. Ámen