A megismerés és megértés útjai

Jézus így szólt hozzá: „Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.” ( Jn.20,29)Ezt Tamásnak mondta Jézus, miután megmutatta a sebeit a számára. Erre Tamás hitre jutása miatt volt szükség. Mert megismerésnek sok útja van. Az egyik ez a materiális, anyagi út: „hiszem ha látom”, ha tudományos bizonyítékot találok. A modern ember igénye, hogy mindent szét szedjen és azután összerakjon, így látva át a rendszert és a működést, hogy hinni tudjon.Jézus a megismerés egy másik útjáról beszél: Ez a Szentlélek útja. Titokzatos ez az út. Voltaképpen Isten jelenlétére, hozzánk jövetelére apellál. Jézus ezt így mondja el: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála” (Jn. 14,23). Innentől más a látás. Az a fajta, ami teremtettség mögött meglátja, az Atya kezét, vagy a halál mögött az életet. És nem csak a látás más, az értés is. Másként fogjuk érteni a világot, életet, a másik embert. Ezt régen így csinálták: „credo, ut intelligam”. Ennek hagyományos fordítása: „Hiszek, hogy belátásra jussak, értsek.” Ez reményteljes út. Segít kiállni a világot még nehéz helyzetekben is.Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk,újítsd meg az egész világot!