Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

„És láttam, hogy a trón, a négy élőlény és a vének között ott áll a Bárány. Olyan volt, mint akit megöltek; hét szarva volt és hét szeme: az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. A Bárány odament, és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből…”(Jel 5, 6-7)

Ezen a reggelen is megállok egy pillanatra és arra figyelek, hogyan szeret az Isten. Átjár a hála, hogy kegyelmet és szeretetet kaptam és így békességre jutottam. Atyám, hálás vagyok, hogy ezt a hetet már tegnap elkezdhettem, az Úr napján, vasárnap az istentiszteleten, a Te szavaddal. A te szavad Ige, gyógyító szó. Köszönöm, hogy a te szavad most erősít, vigasztal, reményt ad és formál. Köszönöm, hogy a küzdelmek, értelmetlenségek világában Te azt üzened, hogy az életemet a Te kezedben Tudhatom. Hálás vagyok mert ez azt jelenti, hogy az egész életem, múltam, jelenem és jövőm is Jézus átszögezett kezében elfér és megfér. Kérlek, hogy ezen a héten ebből erőt merítve lehessek jelen találkozásaimban. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket minden nap ebben az évben is. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben.  Áldd meg az óvodánkat, az oda járó gyermekeket a családjaikat és az ott dolgozó pedagógusokat, dadusokat. Kérlek így adj békességet, szabadulást és örömöt a világnak és az emberekben. Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

És amikor Pál rájuk tette a kezét, eljött rájuk a Szentlélek…
(Ap. Csel 19, 6…)

Jézusom, köszönöm, hogy ezt a napot és hetet veled kezdhetem. Megpróbálom elengedni gondjaimat, aggodalmaimat, melyek most nyomasztanak. Teljesen átadom őket Neked, hiszen te erre bátorítasz, amikor meghívsz a veled való közösségre. Köszönöm, hogy Te ma is hívsz engem erre a megnyugvást és feltöltekezést adó közösségre. Tudom, hogy veled teljes biztonságra és békességre találok. Kérlek bocsátsd meg süketségemet és restségemet. Küld el Szentlelkedet, Áradjon a Lelked ma és az egész héten, hogy átéljem jelenlétedet egészen személyesen és így legyek részese és szereplője a Te szabadítás történetednek. Tölts el engem, hogy megteljek örömmel, reménységgel, erővel és békességgel. A Te kegyelmed formálja ezen a héten életemet, cselekedetemet, szavaimat. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket. Légy gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, áldd meg növekedését Benned. Áldd meg a háborúban szenvedőket és adj békességet, kérlek Ukrajnában és mindenütt, ahol háborútól van szenvedés. Ámen