Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

És amikor Pál rájuk tette a kezét, eljött rájuk a Szentlélek…
(Ap. Csel 19, 6…)

Jézusom, köszönöm, hogy ezt a napot és hetet veled kezdhetem. Megpróbálom elengedni gondjaimat, aggodalmaimat, melyek most nyomasztanak. Teljesen átadom őket Neked, hiszen te erre bátorítasz, amikor meghívsz a veled való közösségre. Köszönöm, hogy Te ma is hívsz engem erre a megnyugvást és feltöltekezést adó közösségre. Tudom, hogy veled teljes biztonságra és békességre találok. Kérlek bocsátsd meg süketségemet és restségemet. Küld el Szentlelkedet, Áradjon a Lelked ma és az egész héten, hogy átéljem jelenlétedet egészen személyesen és így legyek részese és szereplője a Te szabadítás történetednek. Tölts el engem, hogy megteljek örömmel, reménységgel, erővel és békességgel. A Te kegyelmed formálja ezen a héten életemet, cselekedetemet, szavaimat. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket. Légy gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, áldd meg növekedését Benned. Áldd meg a háborúban szenvedőket és adj békességet, kérlek Ukrajnában és mindenütt, ahol háborútól van szenvedés. Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

…Pál végigjárva a felső vidékeket, Efezusba érkezett. Ott néhány tanítványra talált, 2 és így szólt hozzájuk: Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek….És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek…, úgyhogy különböző nyelveken szóltak, és prófétáltak. (Ap,Csel. 19, 1-2,5)

Atyám, Jó ezt a napot és ezt a hetet veled kezdeni. Ez a hét már Pünkösd jegyében telhet és én is várhatom Jelenléted csodáját a Lélek átáradását, hogy a legmélyebben átélhessem, a Te békességedet, reménységedet és vigasztalásodat. Tudom, hogy én magam is cserépedényben hordom a csodát, jelenlétedet és kegyelmedet, szabadításodat, és a szabadságot, amit adtál. Várom a Szentlélek áradását minden nap, hiszen a semmiből valamit, az értéktelenből pedig értékest tudsz változtatni bennem a Lélek által. Te, a tisztaság Lelke vagy, bennem a tisztátalanság mellett laksz; a bölcsesség Lelke vagy, a bolondság mellett; és az igazság Lelke vagy, aki bennem az önáltatás mellett lakozol. Ma azt kérem Tőled erre a hétre, hogy lakjál bennem alakíts, formálj, reménységről reménységre. Kérlek teljesítsed ki közöttünk ezt a szeretetet. Arra is kérlek ennek a hétnek az elején, hogy a Te kegyelmed formálja ezen a héten az életemet, a szavakat, a találkozásokat. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket. Légy gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, áldd meg növekedését Benned. Köszönöm, hogy velem járod életem útját ezen a héten is. Ámen