Gödöllői ifi nap

Április 13-án Gödöllőn voltunk ifjúsági napon. A tinnyei ifi különleges egységével (Ató, Apor, Lili és a Főnök) sikeresen teljesítettük a Gödöllői missziónkat.

És milyen volt az ifi nap?

Remek kivitelezés, szervezettség, barátságos közeg, közös dicsőítés. Párhuzamot lehetett húzni a világi dolgok és a hitélet között. Kiváló lehetőséget kaptunk új kapcsolatok kiépítésére, maradandó élmény marad számunkra.

Pizza, henna, vászontáska, minden, mi jó!

A tinnyei ifi nevében: Lili, Apor, Ató

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. (Efezusi levél 1, 7-8)

Feltámadott Jézusom! Te új életet ajándékoztál nekem, kegyelmed, bocsánatod gazdagságát és ezzel nagy, nagy szabadságot adtál, megáldottál mennyei világod minden lelki áldásával. Ebben a gazdagságban mutattad meg szereteted. Köszönöm, hogy ma is velem vagy, és beburkolsz szeretetedbe és békességedbe. Te tudod igazán milyen nagy szükségem van teremtő, újjáteremtő jelenlétedre. Kérlek, ezen a héten is a Te szereteted és kegyelmed formálja az életemet, a gondolataimat, a beszédemet, a cselekedetemet. Hálás vagyok a Húsvét ünnepéért, mert felfedezhettem az életemben a feltámadásod erejét, nyomát és jeleit. Add, hogy ezek a jelek minél kézzelfoghatóbban legyenek jelen a héten.  Áldd meg ezen a héten is kezeim munkáját, beszédemet és minden találkozásomat, hogy átitatott legyen azzal, amit Tőled kaptam. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket. Légy gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben.  Áldd meg az óvodánkat, az oda járó gyermekeket a családjaikat és az ott dolgozó pedagógusokat, dadusokat. Emlékeztess mindennap arra, hogy Te velünk vagy egyen egyenként mindig. Kérlek így adj békességet, szabadulást és örömöt a világnak és az emberekben. Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. (Jn. 20, 8)

Megállok egy pillanatra, és arra a szeretetre és kegyelemre gondolok, melyet Isten áraszt rám.
Ő Saját képére és hasonlatosságára teremtett, templomává épített, meghalt értem mert szeret, és feltámadt, hogy átélhessem az élet teljességét.  Megdicsőült Jézus, add kegyelmedet, hogy a Veled való húsvéti találkozás új irányt, célt, lendületet adjon életemnek. Segíts kilépnem az álmos közömbösségből, az alacsony érdekek megvesztegethető kiszolgálóinak sorából, és tedd készségessé szívemet, hogy az élet jó hírét, a feltámadás örömét és békéjét továbbadjam mindazoknak, akikhez küldesz engem ezen a héten. Add, hogy a te jelenléted világítsa be általam is életem tereit és találkozásaimat is. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket minden nap ebben az évben is. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben.  Áldd meg az óvodánkat, az oda járó gyermekeket a családjaikat és az ott dolgozó pedagógusokat, dadusokat. Kérlek így adj békességet, szabadulást és örömöt a világnak és az emberekben. Ámen