Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. (Jn. 20, 8)

Megállok egy pillanatra, és arra a szeretetre és kegyelemre gondolok, melyet Isten áraszt rám.
Ő Saját képére és hasonlatosságára teremtett, templomává épített, meghalt értem mert szeret, és feltámadt, hogy átélhessem az élet teljességét.  Megdicsőült Jézus, add kegyelmedet, hogy a Veled való húsvéti találkozás új irányt, célt, lendületet adjon életemnek. Segíts kilépnem az álmos közömbösségből, az alacsony érdekek megvesztegethető kiszolgálóinak sorából, és tedd készségessé szívemet, hogy az élet jó hírét, a feltámadás örömét és békéjét továbbadjam mindazoknak, akikhez küldesz engem ezen a héten. Add, hogy a te jelenléted világítsa be általam is életem tereit és találkozásaimat is. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket minden nap ebben az évben is. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben.  Áldd meg az óvodánkat, az oda járó gyermekeket a családjaikat és az ott dolgozó pedagógusokat, dadusokat. Kérlek így adj békességet, szabadulást és örömöt a világnak és az emberekben. Ámen