Anyák napi istentisztelet

Május 5-én gyermekek hangjával telt meg templomunk, hisz a Magvető Református Óvoda gyermekeivel együtt ünnepeltük az Anyák napját, családos istentisztelettel egybekötve.

Az istentisztelet után közösen átvonultunk a Dér Iskolába, ahol a gyermekek megajándékozták az édesanyákat, nagymamákat egy-egy szál virággal, őket pedig kakaóval és kaláccsal kínáltuk. 

Köszönjük a felkészítést az óvónéniknek, dadusoknak, Mónikának és Timinek pedig a családos istentiszteletet. 

Missziói lehetőségeink

Közös presbiteri ülést tartott a tinnyei és piliscsabai presbitérium Tinnyén a gyülekezeti házban április 20-án. Azért gyűltünk össze, hogy a missziói lehetőségeinkről beszélgessünk. Nagyon jó hangulatú, szeretetteljes és eredményes alkalom volt, amelynek végén a piliscsabai testvérektől a tinnyei gyülekezetünk 50 db. csillaggal díszített úrvacsorai kelyhet kapott. Nagy örömöt jelentett ez a közösségünk számára és itt is köszönjük a testvéri szeretetet.

Kakaós Istentisztelet

Vasárnap a Magvető Református Óvoda Őzike csoportja járt a templomunkban, akik énekekkel, mondókákkal álltak ki az Úr asztalához. Az előadásuk után kakaóval és kaláccsal láttuk őket vendégül. 

Nagy örömmel fogadtuk az óvodába járó gyermekeket és szüleiket. Hagyományt szeretnénk teremteni ebből az alkalomból, így sok szeretettel várunk mindenkit a következő kakaós Istentiszteletünkre is, április 21-én! 

Húsvétra készülve

Az elmúlt napokban a gyülekezettel közösen dolgoztunk templomunk, illetve a falu környezetének szépítésén, Húsvétra készülve.

Múlt héten elkészült az új kapunk, Maródi Péternek és Szabó Lacinak köszönhetően.

Pénteken a templom és a parókia udvarát takarítottuk, virágot ültettünk.

Szombaton pedig az Önkormányzat által szervezett falutakarításon vettünk részt, a Bocskai és Damjanich utcán történő szemétszedéssel. 

Presbiteri csendes hétvége

Február 10-11 között tartottuk meg a Presbiteri csendes hétvégét, ahol meghatároztuk a céljainkat a következő hat évre és részleteiben kidolgoztuk a missziói tervünket is.
Mottónk: Elköteleződés, áldozathozatal, rendszeresen. 
Emellett fontos kérdéseket beszéltünk át, mint például:  Hogyan tud a gyülekezet a környezet hasznára lenni? Miért jó a gyülekezet? Kiket és hogyan akar szolgálni a gyülekezet?