Heti biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. (Ézs. 41,10)

Atyám, te mindig jelen vagy, vársz rám és mindennap keresel. Most tudatosítom, hogy Te jelen vagy itt. Ezen a reggelen elcsendesedem és elidőzöm jelenlétedben, mely körülvesz, melyet most átélek. Ebben a jelenlétben békesség van és átélhető mélyen a szereteted. Köszönöm, hogy ennek a hétnek az elején bátorítasz, erőt adsz és jelenlétedről biztosítasz az egész hétre. Köszönöm, hogy elveszed az aggodalmaimat, félelmeimet, hogy megerősítesz. Kérlek légy velem az előttem álló hét minden napján. Te áldd meg kezeim munkáját, te tedd azt eredményessé, áldd meg találkozásaimat. Kérlek add meg a mindennapi kenyeret ezen a héten is és tarts meg egészségben.  Hálát adok a kegyelmedért, jelenlétedért szeretetedért. Így lesz teljes az életem és mások életét is így tudom teljesebbé tenni. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket minden nap ebben az évben is. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben.  Emlékeztess mindennap arra, hogy Te velünk vagy egyen egyenként mindig. Kérlek így adj békességet, szabadulást és örömöt a világnak és az emberekben. Ámen

Heti biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

„Várva vártam az URat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat…Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az URat, és bíznak benne.” (40.Zsolt. 2,4)

Atyám, jó átéljem, hogy Te közvetlenül velem foglalkozol, és mindig megpróbálsz elérni. Ma reggel is meghallottad a kiáltásomat, szívem kiáltását, és lehajoltál hozzám. Jó átélnem, ahogy körbeveszel, körbe fogsz szereteteddel és biztonságot adsz. Jó így indulni ezen a héten, jó így indulni ebben az évben.  Kérlek adj új éneket a számba, a szabadság, szabadulás Isten dicséret énekét, és az ne fogyjon ki egy pillanatra sem, mert az hálaadás. Hálát adok a kegyelmedért, jelenlétedért szeretetedért. Így lesz teljes az életem és mások életét is így tudom teljesebbé tenni. Tudom, hogy szeretetből teremtettél és a hajam szálait is számon tartod ma, holnap, és ebben az egész évben. Most ezt a napot és az elkezdődött hetet és az egész új évet a Te irgalmadra és gondoskodásodra bízom. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket minden nap ebben az évben is. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben.  Emlékeztess mindennap arra, hogy Te velünk vagy egyen egyenként mindig. Kérlek így adj békességet, szabadulást és örömöt a világnak és az emberekben. Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

Mily szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik! (Ézsaiás próféta 52,7)

Advent 3. vasárnapjára készülök, szeretnék elcsendesedni és átadni magam annak, hogy te Atyám Jézusban nem csak eljöttél, de azóta el sem hagytál engem. Köszönöm az Evangéliumot az örömhírt, hogy Jézusban Te Emmánuel vagy, azaz a velem lévő Isten. Jelenléted beburkol sugárzó szeretettel. Pontosan tudod, hogy percről percre mire van szükségem. Beléd vetem teljes bizalmamat. Ezen a mai napon az ige úgy érkezett, mintha hírnök hozta volna: átélem a szabadulás és a béke erejét, amit jelenléted hoz. Jó átélni, hogy minden látszat ellenére Nálad van minden hatalom, Te uralkodsz. Néha rám nehezednek a világ gondjai, feladatok, döntések. Ezért most tudatosítom magamban vigasztaló jelenlétedet, mérhetetlen szeretetedet irántam és azt, hogy ezeken is Te uralkodsz. Szeretném még jobban átérezni ezen a héten azt az eufóriát, amit Ézsaiás jelenít meg Jeruzsálem szabadulásáról. Amikor feltűnik a Jeruzsálem körüli hegyeken a hírnök az örömhírrel, hogy visszatérhetnek végre hazájukba azok, akiket elhurcoltak. Szeretném ezzel kimondhatatlan örömmel fogadni a jóhírt a szabadulásról, békességről, közösségről, hogy átformálja az életem és az adventi készülődésem. Kérlek, így légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet az adventi örömmel, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad őket minden nap. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben.  Kérlek így adj békességet, szabadulást és örömöt a világnak és az emberekben. Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jelenések könyve 3,20)

Jézusom! Köszönöm, hogy Te mindig megelőzöl engem. Mielőtt megkezdtem volna az imaidőmbe, Te már itt voltál, mire megérkeztem Te már várakoztál rám. Köszönöm a jelenlétedet és köszönöm, hogy eljöttél ebbe a világba és személyesen hozzám is. Tudom, hogy hozzám azért zörgetsz be ma reggel, mert szabadítómmá akarsz lenni. Szeretném átélni ebben az imaidőben a szeretetedet, szabadításod örömét, biztonságát és békességed erejét. Kérem Szentlelkedet, hogy ajtónyitóvá lehessek, beengedjelek és engedjem, hogy szereteted, kegyelmed, békességed formálja ma és az egész héten az életemet, értelmemet, szívemet és cselekedeteimet. Kérlek hozd el a számomra és mindazok számára, akikkel a héten találkozom a veled való együttlét és újjászületés adventi örömét. Kérlek áldd meg az előttem álló hetet, te tedd eredményessé és értelmessé. Te adj egészséget és egzisztenciális biztonságot is. Kérlek, légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad, gyógyítsd őket minden nap. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben.  Kérlek így adj békességet a világban és az emberekben. Ámen

Heti Biztatás

Adj Istennek és magadnak 5 percet az életedből! Ez Lélekben Tartó! Olvasd el az Igét és mond el az imádságot.

Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: „Akarsz-e meggyógyulni?” A beteg így válaszolt neki: „Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe: amíg én megyek, más lép be előttem.” Jézus azt mondta neki: „Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj!” (Jn. 5, 5-8)

Köszönöm, hogy nevemen szólítottál, és belevéstél a tenyeredbe. Növeld bennem a bizalmat irántad, és add, hogy sohase essem kétségbe. Uram, tőled kaptam az életet és a szabadság ajándékát.Szereteted éltet ezen a világon. Ma is hálás vagyok, hogy időt tölthetek a jelenlétedben és abból erőt, reményt és békességet tudok meríteni. Hálás vagyok, hogy Jézusban azért szólítasz meg és hívsz magadhoz, hogy átgondoljam a terheimet és azokat lerakhassam Jézusra. Le is teszem minden terhem rá. Kérlek bocsáss meg, hogy a hétköznapi forgolódásomban olyan sokszor megfeledkezem arról, hogy beléd vessem erőm és reményem. Köszönöm, hogy Jézusban ma is közel jöttél és mellém álltál. Tudom Jézusom, hogy te ismered a gyengeségemet és Te vagy az aki talpra állítasz épp úgy mint a 38 éve beteget, és új élettel ajándékozol meg. Köszönöm, hogy így kezdődhet Adventem ebben az évben. . Kérlek, légy a családommal, annak minden tagjával ezen a héten is, küld el nekik is a Szentlelkedet, érintsd meg, és erősítsed, bátorítsad, gyógyítsd őket minden nap. Légy a gyülekezetemmel ezzel a kicsiny családommal is, érintsd meg minden egyes tagját a szívén és lelkén, adj növekedést lélekben, hitben, lélekszámban, elköteleződésben. Kérlek így adj békességet a világban és az emberekben. Ámen